keskiviikko 10. helmikuuta 2010

Kennelliiton kasvattajasitoumus

Keskiviikkoiltapäivä kului Kennelliitossa, jossa työryhmämme (allekirjoittanut sekä Jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio, Kurinpitolautakunnan jäsen Mika Leppinen ja Kennelliiton lakimies Marjukka Silolahti) kävi läpi kasvattajatoimikunnan esityksiä kasvattajasitoumuksen ja koiranomistajan ja -haltijan ohjesäännön päivittämiseksi.
Molemmat asiakirjat ovat kasvattajien ja koiranomistajien kannalta tärkeitä asiakirjoja. Niitä on edellisen kerran päivitetty kymmenkuntavuotta sitten, minkä jälkeen koirien kasvatuksessa ja harrastuksessa on tapahtunut monenlaisia muutoksia, joten päivittäminen on paikallaan. Molempien dokumenttien tarkoituksenahan on edistää hyvää koiranpitoa, koirien hyvinvointia ja eettisesti kestävää, laadukasta kasvatustoimintaa.
Työryhmän työn aikana on käynyt selväksi, etteivät asiat ole yksinkertaisia tai yksioikoisia, vaan sääntöjä joudutaan pohtimaan monelta kannalta, jotta ne olisivat mahdollisimman yleispäteviä ja palvelisivat niin koiraa hankkivia kuin kasvattajiakin (ja samalla tarjoaisivat työkalut niitä kasvattajia silmällä pitäen, joiden toimet eivät ole harrastukselle eduksi.)
Työryhmän työ valmistunee maaliskuun alkupuolella, minkä jälkeen esitykset menevät Kennelliiton hallituksen ja sitä kautta toukokuussa valtuuston käsittelyyn. Jos molemmat hyväksyvät esitykset, päivitetyt kasvattajasitoumus ja koiranomistajan ja -haltijan perussääntö tulevat voimaan ensi vuoden alusta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti